Et spændende medlemsblad
DSTHForum er DSTH's medlemsblad som udkommer fire gange om året. Her på siden har du mulighed for at læse bladet elektronisk.

Redaktionen
Eva Funding (redaktør)
Mariann Tang
Christine Lodberg Hvas
Christian Fenger-Eriksen
Claus Ziegler Simonsen
Jesper Revsholm

Deadline for materiale til DSTH-Forum 2024:
1. udgave: 15. februar
2. udgave: 21. maj
3. udgave: 9. september
4. udgave: 30. oktober

Deadline for materiale til DSTH-Forum 2025:
1. udgave: 3. februar
2. udgave: 7. maj
3. udgave: 1. september
4. udgave: 27. oktober

Indsendelse af indlæg
DSTH tilskynder alle til at fremsende relevante indlæg til bladet. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer samt autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH's interesseområder.

Alle indlæg fremsendes til redaktør, Eva Funding på mail: Eva.funding@regionh.dk

Tidligere blade
Har du brug for en printvenlig version af en bestemt udgave eller har du behov for adgang til udgaver fra før 2011 da kontakt grafiker, Mette Rumpelthiin Bligaard på mail: mail@solomet.dk

Kommissorium for DSTH Forum Redaktionsudvalg
Det redaktionelle arbejde varetages af DSTHForum redaktionsudvalg. Klik på linket herunder og læs mere.
Kommisorium for DSTHForum reaktionsudvalg