Som medlemmer i DSTH kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med relevant uddannelse.

Personer, som er fuldtidsansat i medicinalindustrien kan optages i DSTH som firmamedlemmer. Et firmamedlemskab er upersonligt, og dækker op til tre deltagere ved møderne. Firmamedlemmer har ingen stemmeret eller valgbarhed til bestyrelsen.

Derudover kan ansatte i medicinalindustrien tegne et personligt medlemskab, dog stadig uden stemmeret eller valgbarhed til bestyrelsen.

Som medlem deltager du gratis ved DSTH's endagsmøder, får rabat på kurser og du modtager selskabets medlemsblad DSTHForum 4 gange årligt*.

Priser
Medlemmer: 300,- kr./år
Firmamedlemskab: 3.000,- kr./år

Indmeldelse
Ikke lægelige medlemmer skal anmodes om indmeldelse HER

Lægelige medlemmer meldes ind via Min Side HER

Log ind på lægeforeningens hjemmeside, klik på "Min side", derefter "Dit medlemsskab" og derefter "Videnskabelige Selskaber". Her findes link til indmeldelse i DSTH hvor dine medlemsoplysninger er forhåndsudfyldte.