Risikovurdering og anbefaling
af tromboseprofylakse til gravide

Gå til app

Opdateret version:
Pausering og/eller bridging af patienter
i antitrombotiskbehandling, som skal
gennemgå et operativt indgreb

Gå til app