PRAB-appen: Pausering og/eller bridging af patienter
i antitrombotisk behandling, som skal
gennemgå et operativt indgreb

(Opdateret 5.6.2024)
Prøv den her

Eventuelle kommentarer sendes til: 
tdc@clin.au.dk
 

Risikovurdering og anbefaling
af tromboseprofylakse til gravide

Gå til app

NY:
Blødningsapplikation
Gå til app


Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) har haft stor succes med bridging applikationen, som findes på DSTH’s hjemmeside i en online version samt som en egentlig APP i APP Store og Google Play.

Derfor blev det besluttet at udvide udvalget af online værktøjer til anvendelse indenfor trombose og hæmostase.

En DSTH-projektgruppe har derfor udviklet, designet og testet en blødningsapplikation

Gruppen består af:

 • Overlæge, lektor, dr.med., ph.d.
  Thomas Decker Christensen

  Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
  (speciale: Thoraxkirurgi)
 • Professor, overlæge, ph.d. Anne-Mette Hvas
  Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi & institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
  (speciale: Klinisk biokemi)
 • Overlæge, lektor, ph.d. Jacob Greisen
  Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital 
  (speciale: Anæstesi og Intensiv medicin)
 • Overlæge, ph.d. Mariann Tang
  Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital
  (speciale: Thoraxkirurgi)
 • Overlæge Rune Larsen
  Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus 
  (speciale: Klinisk immunologi)

Applikation er udviklet i samarbejde med Advancer og DynamID

Formålet med applikationen er at støtte en korrekt biokemisk diagnostik og medicinsk behandling af blødende patienter, til gavn for den enkelte patient. 
Applikationen skal ses som et støttesystem til ens egne kompetencer og kendte retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber.

Vi fem i projektgruppen har testet den mange gange, og den er også blevet testet i flere omgange af yderligere syv personer med specialviden indenfor blødning.

I efteråret og vinteren 2020 har den så været lagt ud til test på DSTH’s hjemmeside.

Applikationen er rettet til mange gange undervejs i denne proces.

Nu synes vi, at den er så god, at vi vil lægge den ud til klinisk anvendelse og test. Husk at anvende den under hensyntagen til, at det er en ny applikation. Så der kan være fejl og mangler, som vi ikke har været opmærksomme på.

Vi modtager meget gerne feed-back, input mv. – det er den eneste måde, hvorpå applikationen bliver bedre.

Spørgsmål, forslag til rettelser, og andre input mailes til:
Thomas Decker Christensen, e-mail: tdc@clin.au.dk