COVID:

Flere europæiske grupper har nu publiceret cases, som viser det kliniske og biokemiske billede ved de sjældne men alvorlige komplikationer til AstraZeneca COVID-19 vaccinen. Det nye syndrom, som indebærer trombose på udsædvanlige og ofte flere lokalisationer, trombocytopeni og blødning, kaldes nu vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia forkortet VITT.

Norsk studie
Tysk studie
Engelsk studie

VÆRKTØJSKASSE:

Nationale behandlingsvejledning (NBV)

Neurologiske Nationale behandlingsvejledning (nNBV)

CHA2DS-VASc score

HAS-BLED score

ANDRE VIDENSKABELIGE SELSKABER:

Dansk Thoraxkirurgisk selskab

Dansk Kardiologisk Selskab

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

The International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH)


Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)

Thrombosis and Haemostasis

Thrombosis Journal

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Karkirurgisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Selskab for Geriatri


RAPPORTER FRA ANDRE SELSKABER:


Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære sygdomme ”Trombokardiologi"

Udredning kardiel embolikilde udredning