Herunder findes en række rapporter, retningslinjer og behandlingsvejledninger:

Cancer og venøs tromboembolisme (2017)
Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (2016)
Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

OBS: Download ny tabel 20 her

Tromboembolisk sygdom under graviditet og post partum – risikovurdering, profylakse og behandling (2014)
Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Retningslinje om udredning for trombofili (2013)
Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

KUMTV-rapport:
Selvmonitoreret blodfortyndende behandling (2009)

Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen