Hvis man er berettiget til refusion fra DSTH bedes følgende procedure overholdet:

Ansøgning skal fremsendes indenfor 4 uger

Anmodningen skal vedlægges de originale bilag

Ved anmodning om skattefri befordringsgodtgørelse skal særskilt skema hertil anvendes (side 2 i skemaet).

Anmodningen fremsendes til:

Peter Kampmann
Toppen 203
4000 Roskilde

Mail: kasserer@dsth.dk


DOWNLOAD SKEMA TIL REFUSION