Retningslinje for bestyrelsesmedlemmers samarbejde med industrien

Arbejdsgang for udpegning af repræsentanter til råd, klinisk guideline gruppe mv.

Arbejdsgang vedr. Klaringsrapporter