Formand:
Erik Lerkevang Grove
Overlæge, lektor, ph.d., FESC
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Mail: formand@dsth.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Næstformand:
Julie Brogaard Larsen
Mail: naestformand@dsth.dk

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer:

Christina H. Ruhlmann
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
Mail: sekretaer@dsth.dk
Speciale: Onkologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kasserer:
Peter Kampmann
Cheflæge
Afdeling for Blodsygdomme
Center for Kræft og Organsygdomme
Rigshospitalet
Mail: kasserer@dsth.dk 
Speciale: Hæmatologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2018

Kontaktperson vedr. annoncering/sponsorer:
Kim Lindelof
Overlæge, ph.d., EDIAC
Anæstesi og operationsklinikken, JMC
Rigshospitalet
Mail: sponsor@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kontaktperson vedr. DSTH-Forum:
Christine Lodberg Hvas
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Intensiv
Aarhus Universitetshospital
Mail: forum@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kontaktperson vedr. kurser:
Rasmus Søgaard Hansen
Læge, ph.d.
Blodprøver og Biokemi
Odense Universitetshospital
Mail: kursus@dsth.dk

Kontaktperson vedr. hjemmeside:
Amalie Lambert Mørkved
Læge, Ph.d.-studerende
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Mail: hjemmeside@dsth.dk
Speciale: Thoraxkirurgi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

DSTHs grafiker:
Mette Rumpelthiin Bligaard
Solomet - Graphic solutions
Web: www.solomet.dk
Mail: solomet@gmail.comDSTH-FORUM REDAKTIONSUDVALG

Eva Funding (redaktør)
Mail: Eva.funding@regionh.dk

Mariann Tang Jensen
Mail: mariann.tang@clin.au.dk

Christine Lodberg Hvas
Mail: forum@dsth.dk
Mail: c.hvas@dadlnet.dk

Christian Fenger-Eriksen
Mail: fenger-eriksen@clin.au.dk

Claus Ziegler Simonsen
Mail: clausimo@rm.dk

Jesper Revsholm
Mail: jesper@revsholm.dk