Baggrund:
I 2010 blev det fra SST (Sundhedsstyrelsen) og LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) side besluttet, at man som speciallæge skulle kunne opnå at blive certificeret i et fagområde.

DSTH påpegede at trombose og hæmostase var relevant mht. dette, og det blev accepteret af LVS DSTH fik som opgave at formulere en plan og gennemførelse af dette.

Der blev afholdt to internatmøder i 2012 arrangeret af DSTH.
Her blev der inviteret deltagere fra relevante specialer.
Der deltog personer fra følgende videnskabelige selskaber:

 • Dansk selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH)
 • Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)
 • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)
 • Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
 • Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB)
 • Dansk Karkirurgisk selskab
 • Dansk Kirurgisk Selskab
 • Dansk selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Beslutning:
Dette blev begrundet i: 1) at det var svært at definere hvad en sådan uddannelse skule bruges til; 2) det blev vurderet at det var næsten umuligt at udvikle generelle uddannelsesplaner til et behov som var meget individuelt; 3) det ville være næsten umuligt at vedligeholde kompetencerne på hele området; 4) det ville være en stor udfordring at få et uddannelsesforløb operationaliseret indenfor vores fagområde og 5) et stort ansvar for DSTH at skulle certificere på personniveau, også lidt særligt når dette endnu ikke var gældende indenfor specialerne.
Det blev i stedet foreslået at de højtspecialiserede funktioner kunne formuleres indenfor specialerne – etc. tromboneurologi, trombokardiologi. DSTH ville gerne etablere masterclasses til stimulation af udviklingen og vidensfastholdelse.
Man kan således skelne ml.:
 • En generel / basis uddannelse i fagområdet, som er det som er beskrevet i nedenstående
 • En højt specialiseret uddannelse i fagområdet, som kræver ansættelse i en eller flere afdelinger med højt specialiseret funktion inden for fagområdet. Uddannelsen vil have en varighed på mindst 1 år, dog med mulighed for variation i forhold til den enkelte læges forhåndskundskaber
Det blev altså besluttet, at vi udelukkende ville satse på, den i brevet til LVS-beskrevne, basisuddannelse. Denne basisuddannelse skulle bestå af tre kurser:
 • Venøs tromboemboli (VTE-kursus)
 • Arteriel tromboemboli (ATE-kursus)
 • Blødningskursus

I alt altså tre kurser á hver 3 dages varighed.
Hvert kursus har en tovholder/kursusudvalg. DSTH udbyder disse kurser i forbindelse med basisuddannelsen.
Man må max. have 10 % fravær på hvert enkelt kursus.
Tilmelding til kurserne sker på DSTH’s hjemmeside (www.dsth.dk).

Tildeling af fagområdet:
Når man på tilfredsstillende vis har gennemført de tre kurser, får man et certifikat udstedt af DSTH, hvor man tildeles gennemførelse af fagområdets basisuddannelse.

Titlen ved opnåelse af fagområdet vil være:
På dansk: Fagområde Trombose og Hæmostase
På Engelsk: Subspecialty in Thrombosis and Haemostasis

Man kan få yderligere information om fagområdet
(både basis – og den højt specialiserede uddannelse)
ved at klikke på dette link.