I henhold til vedtægterne er formålene for DSTH:

At øge kendskabet til trombose- og hæmostase-sygdomme og styrke danske lægers uddannelse inden for dette område.

At fremme den teoretiske og kliniske forskning inden for trombose og hæmostase

At skabe kontakt mellem de forskellige grene inden for trombose- og hæmostaseforskning i Danmark

At etablere samarbejde med tilsvarende selskaber i andre lande

At yde sagkyndig rådgivning til myndigheder og retsvæsen i Danmark.

Selskabets formål fremmes ved afholdelse af videnskabelige møder, symposier og undervisning, ved nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver, ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde samt ved udarbejdelse af trykt materiale.