Formand:
Erik Lerkevang Grove
Overlæge, lektor, ph.d., FESC
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Mail: formand@dsth.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Næstformand:
Maja Hellfritzsch Poulsen
Speciallæge i Klinisk Farmakologi,
Hoveduddannelseslæge (kardiologi), ph.d.
Hjertesygdomme
Hospitalsenheden Vest
Mail: naestformand@dsth.dk
Speciale: Kardiologi og Klinisk Farmakologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2016

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer:

Christina H. Ruhlmann
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
Mail: sekretaer@dsth.dk
Speciale: Onkologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kasserer:
Peter Kampmann
Cheflæge
Afdeling for Blodsygdomme
Center for Kræft og Organsygdomme
Rigshospitalet
Mail: kasserer@dsth.dk 
Speciale: Hæmatologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2018

Junior kasserer:
Julie Brogaard Larsen
Læge, lektor, ph.d.
Lever-, Mave- og Tarmsygdomme & Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
Mail: jullarse@rm.dk
Speciale: Klinisk Biokemi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2022

Sponsoransvarlig:
Kim Lindelof
Afdelingslæge, ph.d., EDIAC
Anæstesi og operationsklinikken, JMC
Rigshospitalet
Mail: sponsor@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kontakt til DSTH-Forum:
Christine Lodberg Hvas
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Intensiv
Aarhus Universitetshospital
Mail: forum@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Suppleant og kursus-ansvarlig:
Annette Dam Fialla
Overlæge, Ph.d.
Medicinsk Gastroenterologi
Odense Universitetshospital
Mail: kursus@dsth.dk
Speciale: Gastroenterologi og hepatologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2017

Suppleant og hjemmeside-ansvarlig:
Amalie Lambert Mørkved
Læge, Ph.d.-studerende
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Mail: hjemmeside@dsth.dk
Speciale: Thoraxkirurgi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Suppleant og møde-ansvarlig:
Rasmus Søgaard Hansen
Læge, Ph.d.-studerende
Blodprøver og Biokemi
Odense Universitetshospital
Mail: Rasmus.Sogaard.Hansen@rsyd.dk
Speciale: Klinisk Biokemi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2022