Formand:
Erik Lerkevang Grove
Overlæge, lektor, ph.d., FESC
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Mail: formand@dsth.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Næstformand:
Julie Brogaard Larsen
Læge, ph.d.
Blodprøver og Biokemi,
Regionshospitalet Horsens
Mail: naestformand@dsth.dk
Speciale: Biokemi
Valgt: 2022

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer:

Christina H. Ruhlmann
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital
Mail: sekretaer@dsth.dk
Speciale: Onkologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kasserer:
Peter Kampmann
Cheflæge
Afdeling for Blodsygdomme
Center for Kræft og Organsygdomme
Rigshospitalet
Mail: kasserer@dsth.dk 
Speciale: Hæmatologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2018

Junior kasserer:
Julie Brogaard Larsen
Læge, lektor, ph.d.
Lever-, Mave- og Tarmsygdomme & Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
Mail: jullarse@rm.dk
Speciale: Klinisk Biokemi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2022

Suppleant og hjemmeside-ansvarlig:
Amalie Lambert Mørkved
Læge, Ph.d.-studerende
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Mail: hjemmeside@dsth.dk
Speciale: Thoraxkirurgi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Suppleant:
Sabrina Cordua Bech
Læge, Ph.d.

Suppleant:
Amalie Lambert Mørkved 
Hoveduddannelseslæge i hæmatologi, ph.d.,
Afdeling for Blodsygdomme,
Center for kræft og organsygdomme, R
igshospitalet

Sponsoransvarlig:
Kim Lindelof
Overlæge, ph.d., EDIAC
Anæstesi og operationsklinikken, JMC
Rigshospitalet
Mail: sponsor@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kontakt til DSTH-Forum:
Christine Lodberg Hvas
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Intensiv
Aarhus Universitetshospital
Mail: forum@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kursus-ansvarlig:
Rasmus Søgaard Hansen
Læge, ph.d.
Blodprøver og Biokemi
Odense Universitetshospital
Mail: kursus@dsth.dk

Møde-ansvarlig:
Rasmus Søgaard Hansen
Læge, Ph.d.-studerende
Blodprøver og Biokemi
Odense Universitetshospital
Mail: Rasmus.Sogaard.Hansen@rsyd.dk
Speciale: Klinisk Biokemi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2022