Formand:
Erik Lerkevang Grove
Overlæge, lektor, ph.d., FESC
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Mail: formand@dsth.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Næstformand:
Maja Hellfritzsch Poulsen
Speciallæge i Klinisk Farmakologi,
Hoveduddannelseslæge (kardiologi), ph.d.
Hjertesygdomme
Hospitalsenheden Vest
Mail: naestformand@dsth.dk
Speciale: Kardiologi og Klinisk Farmakologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2016

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer:

Christina H. Ruhlmann
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
Mail: sekretaer@dsth.dk
Speciale: Onkologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kasserer:
Peter Kampmann
Overlæge
Klinik for Blodsygdomme & Lægefaglig Teamleder af afsnit for Akut Leukæmi, Allogen Knoglemarvstransplantation og Hæmofili
Rigshospitalet
Mail: kasserer@dsth.dk 
Speciale: Hæmatologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2018

Øvrige medlemmer:
Anita Sylvest Andersen
Overlæge, Ph.d.
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Hvidovre Hospital Anita Sylvest Andersen
Mail: kursus@dsth.dk
Speciale: Obstetrik
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2017

Kim Lindelof
Afdelingslæge, ph.d., EDIAC
Anæstesi og operationsklinikken, JMC
Rigshospitalet
Mail: sponsor@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Christine Lodberg Hvas
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Intensiv
Aarhus Universitetshospital
Mail: forum@dsth.dk
Speciale: Anæstesiologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Suppleanter:
Annette Dam Fialla
Overlæge, Ph.d.
Medicinsk Gastroenterologi
Odense Universitetshospital
Mail: bestyrelse1@dsth.dk
Speciale: Gastroenterologi og hepatologi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2017

Amalie Lambert Mørkved
Læge, Ph.d.-studerende
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Mail: hjemmeside@dsth.dk
Speciale: Thoraxkirurgi
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021